Go to shop
Your Cart is currently empty.

liyɛti, leyɛtte v. ŋ́gyɛ́ttê, yɛ́ttɛ́ (ŋ́gyɛ́tí, yɛ́tá). trouver qqch disproportionné.


S'abonner à la liste de distribution du mot Yemba du jour
Join the mailing list for the Yemba word of the day.
EnglishFrench